DOTACE

ÚSPĚŠNÉ DOTACE
ZPRACOVANÉ ZASTUPITELI OPZ 2011 – 2014

 

název projektu
(předkladatel a manager projektu)
komu předložena
datum předložení
pro koho určena
hodnota projektu
žádaná dotace
schválená dotace
DOTACE – 2014  
Snížení prašnosti ve městě Zliv – zameták
(Ing. Jan Koudelka)
OPŽP                                          NOVĚ SCHVÁLENO!
05/2014
město Zliv
2.700.000,- Kč
2.200.000,- Kč
2.401.244,- Kč
Systém odděleního sběru Zliv (kontejnery, mechanická ruka)
(Ing. Jan Koudelka)
OPŽP                                          NOVĚ SCHVÁLENO!
04/2014
město Zliv
1.893.650,- Kč
1.609.000,- Kč
1.582.089,- Kč
Zlepšení kvality rozvodu vody a sociálních zařízení MŠ Zliv
(Ing. Jan Koudelka)
ČEZ – Nadace ČEZ – Program podpory regionům
04/2014
město Zliv
500.000,- Kč
300.000,- Kč
270.000,- Kč
 SDH – Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – Tatra 815
(Ing. Jan Koudelka)
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS
04/2014
SDH Zliv
3.000.000,- Kč
1.500.000,- Kč
Sběrný dvůr – instalace mechanického zabezpečení
(Ing. Jan Koudelka)
Fond ASEKOL
03/2014
Město Zliv
86.600,- Kč
60.000,- Kč
45.000,- Kč
Oranžový rok ve Zlivi 2014(Ing. Jan Koudelka) ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín
03/2014
město Zliv
255.000,- Kč
255.000,- Kč
302.500,- Kč
SDH – Modernizace hasičské zbrojnice – zřízení a vybavení školící místnosti
(Ing. Jan Koudelka)
Jč. kraj
03/2014
SDH Zliv
65.270,- Kč
42.000,- Kč
SDH – pořízení dopravního automobilu pro JSDH Zliv
(Ing. Jan Koudelka)
Jč. kraj
03/2014
SDH Zliv
790.000,- Kč
500.000,- Kč

DOTACE – 2013  
ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání
(RNDr. Yveta Smíšková
Ing. Jan Koudelka)
ROP NUTS II. Jihozápad
12/2013
Město Zliv
3.007.515,- Kč
2.635.702,- Kč
2.635.702,- Kč
ZŠ Zliv – zateplení a výměna oken na 1 stupni, jídelně a spojovací chodbě
(Ing. Jan Koudelka)
OPŽP
08/2013
Město Zliv
6.654.370,- Kč
4.895.434,- Kč
4.895.434,- Kč
Zlepšení tepelného komfortu KD Zliv
(Ing. Jan Koudelka)
Nadace ČEZ
09/2013
Město Zliv
326.395,- Kč
270.000,- Kč
270.000,- Kč
SDH – neinvestiční dotace – na krytí nákladů s povodněmi
(Ing. Jan Koudelka)
Jč. kraj
11/2013
SDH Zliv
14.274,- Kč
14.274,- Kč
14.274,- Kč
SDH – dar ředitele JE Temelín – soutěžní hadice
(Ing. Jan Koudelka)
ČEZ a.s., JE Temelín
11/2013
SDH Zliv
31.450,- Kč
30.000,- Kč
30.000,- Kč
SDH – neinvestiční dotace – na krytí nákladů s povodněmi
(Ing. Jan Koudelka)
Jč. kraj
11/2013
SDH Zliv
99.500,- Kč
99.500,- Kč
99.500,- Kč
SDH – investiční dotace – pořízení zvláštního výstražného zařízení pro CAS 32 Tatra 815(Ing. Jan Koudelka) Jč. kraj
01/2013
SDH Zliv
81.864,- Kč
57.000,- Kč
57.000,- Kč
Oranžový rok ve Zlivi 2013
(Ing. Jan Koudelka)
ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín
25.02.2013
město Zliv
252.000,- Kč
252.000,- Kč
304.920,- Kč
Sběrný dvůr Zliv
(Ing. Jan Koudelka)
OPŽP
09/2012
město Zliv
8.893.013,- Kč
6.178.947,- Kč
6.178.947,- Kč
Vrt S-5, Zliv
(realizace – Ing. Jan Koudelka)
OPŽP
05/2012
město Zliv
975.684,- Kč
866.715,- Kč
866.715,- Kč
MAS – cvičební stroje pro všechny generace 
(Ing. Jan Koudelka)
SZIF
08/2011
město Zliv
220.000,- Kč
220.000,- Kč
185.000,- Kč

DOTACE – 2012  
Restaurování 3 křížů na k.ú. města Zliv 
(Mgr. Lenka Dierzé)
ČEZ a.s.
08.03.2012
město Zliv
70.908,- Kč
49.000,- Kč
40.000,- Kč
Oranžový rok ve městě Zliv 2012 
(Ing. Jan Koudelka)
ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín
25.02.2012
město Zliv
160.000,- Kč
160.000,- Kč
192.000,- Kč
 Dětské centrum „10“ 
(Ing. J. Koudelka,
Mgr. Klára Koudelková)
OZ „Rozkvět zahrady Jižních Čech – místní akční skupina“
14.12.2011
město Zliv
922.396,- Kč
691.796,- Kč
691.796,- Kč
Oranžové hřiště Zliv 2012
(Ing. Jan Koudelka,
Mgr. Klára Koudelková)
Nadace ČEZ
12.01.2012
město Zliv
1.200.000,- Kč
950.000,- Kč
700.000,- Kč
Dětské dopravní hřiště – motokáry a koloběžky
(Ing. Jan Koudelka,
Mgr. Klára Koudelková)
grant Jč. kraje
02.2012
město Zliv
140.000,- Kč
100.000,- Kč
100.000,- Kč
Rekonstrukce prostranství před ZŠ a ZUŠ Zliv
(Ing. J. Koudelka,
Mgr. Klára Koudelková)
Nadace ČEZ
18.11.2011
město Zliv
1.200.000,- Kč
500.000,- Kč
300.000,- Kč
Regenerace sídelní zeleně Zliv – park Tyršova
(Ing. Jan Koudelka
RNDr. Y. Smíšková)
Operační program životního prostředí
15.07.2011
posouzení žádostí 2011/03
město Zliv
488,687,- Kč
366.515,- Kč
366.515,- Kč


  

DOTACE – 2011  
Tartanový ovál Zliv
(realizace – Ing. Jan Koudelka)
ROP NUTS II. Jihozápad –
projekt č. CZ.1.14/2.3.00/06.02098
02.02.2011
město Zliv
7.190.172,- Kč
6.551.284,- Kč
6.551.284,- Kč
Grantový program na podporu SDH 2011 – neinvestiční
(Ing. Jan Koudelka)
Krajský úřad Jč. kraje
21.04.2011
SDH Zliv
39.936,- Kč
27.955,- Kč
27.000,- Kč
Grantový program na podporu SDH 2011 – investiční
(Ing. Jan Koudelka)
Krajský úřad Jč. kraje
21.04.2011
SDH Zliv
321.448,- Kč
225.000,- Kč
85.000,- Kč
Oranžový rok ve městě Zliv 2011
(Ing. Jan Koudelka)
ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín
25.02.2011
město Zliv
130.000,- Kč
130.000,- Kč
160.000,- Kč
Neinvestiční příspěvek pro SDH
(Ing. Jan Koudelka)
Krajský úřad Jč. kraje
14.02.2011
SDH Zliv
24.000,- Kč
24.000,- Kč
24.000,- Kč
Dotace na věcné prostředky požární ochrany SDH
(Ing. Jan Koudelka)
Krajský úřad Jč. kraje
14.02.2011
SDH Zliv
88.504,- Kč
61.953,- Kč
33.591,- Kč
„I senior se může bránit“
(Mgr. Markéta Drdová)
Jč.kraj – GP prevence kriminality
31.01.2011
město Zliv
119.000,- Kč
107.100,- Kč
72.000,- Kč
Rekonstrukce parkoviště v prostoru Zliv, Bezdrevská 604-607
(Ing. J. Koudelka)
Nadace ČEZ
22.11.2010
město Zliv
1.000.000,- Kč
400.000,- Kč
330.000,- Kč

Comments are closed.