VOLEBNÍ TEZE OPZ 2022

VOLEBNÍ TEZE OPZ 2022


Přestože jsme již 8 let v opozici a nebylo nám umožněno aktivně se podílet na řízení města, naše priority a cíle se nadále nemění. Chceme …

Dosáhneme toho rozumnými investicemi do obecního majetku – rozšířením důchoďáku (DPS), opravou kulturního domu, rekonstrukcí školy a rozšířením školky, vybudováním nového zázemí Městského hospodářství Zliv a hasičů SDH Zliv, obnovou veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizací, dopravní infrastruktury. Rádi bychom realizovali městskou výstavbu bytových domů a rozšířili parkování. Dokončíme výstavbu parcel na Vartě a zajistíme férové podmínky jejich prodeje za cenu odpovídající nákladům.

Dosáhneme toho poctivými a transparentními výběrovými řízeními, každodenní prací respektující zákony a veřejné vyhlášky a aktivním využíváním dotací při péči o město a veřejný prostor. Změníme vzhled, obsah a hlavně fungování webu města vč. možnosti hlášení závad. Ve spolupráci s novým vedením ZŠ zlepšíme technický stav a vybavení školy.

Dosáhneme toho otevřením veřejné diskuze na téma bezpečnost ve městě, udržením fungování městské policie, podporou preventivní činnosti, rozšířením kamerového systému na kritických místech.

Dosáhneme toho pomocí aktivního zapojení města. Obnovíme fungování kulturní komise, aby spojila aktivní občany, kteří chtějí pomoci při zajišťování kulturních akcí (Slavnosti mrkve, Rozsvěcení vánočního stromečku, Den dětí, Rybova mše vánoční, posezení pro seniory atd.). Podpoříme spolkovou činnost. Vrátíme do Zlivanu aktuální a důležité informace o dění ve městě.

Dosáhneme toho podporou sportovních a zájmových klubů a organizací pracujících s mládeží. Vybudujeme nová sportoviště pro cyklisty, skateboardisty, obnovíme stávající veřejná sportoviště pro všechny věkové kategorie. Zasloužené rekonstrukce se konečně dočká i školní hřiště.

Pojďme společně udělat město Zliv ještě příjemnějším a lepším místem k životu!


Comments are closed.