NOVINKY


ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OPZ 2022

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za Vaši podporu, kterou jste nám věnovali svými hlasy. Je nám milou povinností představit nám čtveřici zvolených zastupitelů sdružení Občané pro Zliv:

Ing. Jan Koudelka
Ing. Ivo Jíša
Josef Maxa
Jan Pisinger


VOLEBNÍ LETÁK – OBČANÉ PRO ZLIV – 2022


VOLEBNÍ TEZE OPZ 2022

Vážení voliči,

je mi velkou ctí představit vám VOLEBNÍ TEZE sdružení nezávislých kandidátů „OBČANÉ PRO ZLIV“ pro komunální volby ve městě Zliv, které se uskuteční již zanedlouho … 23. a 24. září 2022.

Předstupujme před vás se střízlivou, ale konkrétní, představou toho, kam by se mělo město Zliv v dalším období vyvíjet.

Věřím, že vás náš program osloví a předem děkujeme za vaše hlasy!

Team OPZ


Kandidát OPZ č. 1 – Ing. JAN KOUDELKA

Vážení spoluobčané,

tento pátek a sobota přinese Vaši jedinečnou možnost promluvit do správy města Zliv, ve kterém společně žijeme, kde vyrůstají naše děti, stárnou naši rodiče či prarodiče. Zvolíte si své zástupce do čela města a o tom, kdo bude zasedat v novém Zastupitelstvu města Zliv, rozhodnete právě vy, svými 15 hlasy, které máte v komunální volbách k dispozici.

Chtěl bych vás proto požádat … na úvod snad o to nejdůležitější … nenechte svých 15 hlasů propadnout a přijďte k volebním urnám a hlasujte!

… celý text


Kandidát OPZ č. 2 – Ing. IVO JÍŠA

ENERGIE PRO MĚSTO

Současná situace s cenami energií dolehne i na naše město.

I když došlo k zastropování ceny energií, přesto je nabídková cena minimálně čtyřikrát větší než současná. V budoucnosti, po ukončení konfliktu na Ukrajině a vytvořením nových odběratelských vazeb se spolehlivými partnery, zcela jistě dojde ke snížení ceny energií.

Můžeme si ale být jistí, že nebude na takové úrovni jako v roce 2021. 

… celý text


Kandidát OPZ č. 3 – Mgr. KLÁRA KOUDELKOVÁ

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se vám představila. Pracuji již víc než čtvrt století na zlivské základní škole, čtyři volební období v zastupitelstvu města a hlavně zde žiji a vychovávám své tři dcery. Není mi proto lhostejné, jak se nám zde žije. Jsem připravena svou prací přispět k rozvoji našeho města, k lepší informovanosti občanů tak, abychom společně věděli, do čeho se město chystá investovat, které akce probíhají a jak je nakládáno s našimi penězi.

Čeká nás náročné období a právo na informace je jedním z nejzákladnějších. V roce 2011 se mi jako šéfredaktorce podařilo obnovit vydávání Zlivanu, který každé dva měsíce informoval o dění ve městě. Chtěla bych se k této práci vrátit. … celý text


Kandidát OPZ č. 4 – JAN PISINGER

Vážení spoluobčané,

ve Zlivi bydlím od narození. Je to město, ve kterém jsem vyrostl a mám to tady rád. Oceňuji zejména dosah přírody, rybníků a lesů. Od roku 2000 do června 2015 jsem ve městě pracoval na pobočce pošty jako vedoucí. Následně mi byla nabídnuta pracovní pozice mimo území našeho města.

V komunálních politice se pohybuji již od roku 2006, kdy jsem byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Zlivi. Začal jsem se seznamovat s fungováním města a sbírat zkušenosti.

V letech 2006 – 2014 jsem působil na pozici radního města. V současném zastupitelstvu vykonávám funkci předsedy kontrolního výboru. … celý text


Kandidát OPZ č. 5 – Ing. FILIP ŘIMNÁČ

Do komunální politiky aktivně vstupuji ve věku, kdy si myslím, že mám „něco odžito“ jak v osobním, tak profesním životě, a zároveň mám dostatek elánu a chuti nejen se o tématech a problémech bavit, ale aktivně je řešit. Níže jsou popsána rámcově témata, která jsou mi profesně blízká.

INVESTICE

Město jako takové se musí rozvíjet. Investice musí být založeny na zpracovaném investičním plánu, kvalitní projektové přípravě a dokumentaci a důsledné kontrole kvality při realizaci. Město musí být fundovaný a sebevědomý investor. Není například akceptovatelné přebrat a zaplatit nekvalitní projektovou dokumentací obsahující zásadní chyby. … celý text


OPZ 2022 – PLAKÁT


PŘEDSTAVUJEME VÁM KANDIDÁTKU OPZ 2022

Vážení spoluobčané, vážení voliči, je mi velkou ctí představit vám kandidátku

„OBČANÉ PRO ZLIV“.

Naše sdružení kandiduje v komunálních volbách ve Zlivi již počtvrté! I letos se jedná o kandidátku sestavenou z lidí, kteří jsou ochotni pro město intenzivně pracovat, lidí, kteří v životě již něco dokázali, lidí, kterým záleží na dobrém fungování našeho města.

Uplynulé čtyři roky jsme pracovali v opozici, kontrolovali jsme práci jiných. Zda bylo o naše město pečováno ku prospěchu všech občanů, zda se město rozvíjelo, zda pečovalo o svůj majetek, zhodnoťte sami. Nyní záleží na vašem rozhodnutí. Nenastal čas na změnu ve vedení města?

Ing. Jan Koudelka


KANDIDÁTKA OPZ 2022 ODEVZDÁNA … máme č.4!

cropped-OPZ-logo-O3.jpg

Stejně jako některé další strany a seskupení podalo v úterý 19.7.201822 sdružení nezávislých kandidátů „OBČANÉ PRO ZLIV“ registraci k podzimním komunálním volbám ve Zlivi.

Musíme s hrdostí konstatovat, že stejně jako v minulých volbách se nám podařilo sestavit komplexní kandidátku, neboť opět máme na kandidátce 33% žen, 6 kandidátů má zkušenosti z práce ve zlivském zastupitelstvu, máme pokryty různé generace – od třicetiletých po padesátníky, široké spektrum profesí.

Vylosováno nám bylo volební číslo 4!

Do voleb zbývá zhruba 40 dnů, chceme proto věřit, že proběhnou důstojně a předvolební období dovrší hojná účast u voleb.
Přejeme Vám poklidné prožití konce prázdnin!

Team OPZ


Comments are closed.