ZPRAVODAJ MĚSTA ZLIV 2011 – 2014

ZLIVAN 2011 – 2014

Městský zpravodaj Zlivan vycházel pravidelně 1x za 2 měsíce a je ve 1450 výtiscích distribuován zdarma do všech zlivských domácností. Zlivan na svých 12 stránkách přináší informace o dění v našem městě – o akcích investičních, kulturních, společenských či sportovních, přináší zprávy ze života MŠ Zliv a ZŠ a ZUŠ Zliv či knihovny a přípomíná životní jubilea.

Redakční radu v roce 2011 tvořila:

šéfredaktorka: Mgr. Markéta Drdová (OPZ) a redaktoři: Mgr. Klára Koudelková (OPZ), Tomáš Kučera, RNDr. Yveta Smíšková (OPZ).

V letech 2012 – 2014 byla už redakční rada pouze dvoučlenná –
šéfredaktorka: Mgr. Klára Koudelková (OPZ) a redaktorka: RNDr. Yveta Smíšková (OPZ).

Jak Zlivan dopadl v posledních 4 letech, to snad není ani nutné komentovat … přesvědčit se můžete na stránkách města v sekci Zlivan.

 

… zde si můžete zalistoval ve všech vydáních Zlivanu 2011-2014:

 

ZLIVAN 2014

 

ZLIVAN 2013

 

ZLIVAN 2012

 

ZLIVAN 2011

Comments are closed.