ENERGIE PRO MĚSTO

Ing. IVO JÍŠA – ENERGIE PRO MĚSTO

Současná situace s cenami energií dolehne i na naše město.

I když došlo k zastropování ceny energií, přesto je nabídková cena minimálně čtyřikrát větší než současná. V budoucnosti, po ukončení konfliktu na Ukrajině a vytvořením nových odběratelských vazeb se spolehlivými partnery, zcela jistě dojde ke snížení ceny energií.

Můžeme si ale být jistí, že nebude na takové úrovni jako v roce 2021. 

Aby se městu podařilo odlehčit finanční náklady na elektrickou energii, má prakticky jedinou možnost. Využít dotační programy státu na instalaci fotovoltaických panelů na střechy budov v majetku města. Pro tento účel se dá nejlépe využít střecha městského úřadu a kulturního domu. S instalací fotovoltaických panelů by se nemělo zapomenout  ani na střechu základní školy, zvláště když je zde plánována rekonstrukce střechy, tady se spojení přímo nabízí.

Takto získaná elektrická energie bude samozřejmě sloužit k pokrytí vlastní spotřeby výše vyjmenovaných objektů. Zároveň se připravuje zákon, který bude obsahovat tarif „Můj soused“, který je již běžný na západ od nás. Umožní nám sdílet přebytečnou elektrickou  energii s ostatními budovami pod správou města a tím uspořit další náklady.

Zároveň bych se nevzdával možnosti vstoupit do jednání s EON a.s. a ČEZ a.s. za účelem možného přechodu na vytápění města zbytkovým teplem z Jaderné elektrárny Temelín, a tím nastavit stejný model, který funguje v Týně nad Vltavou mezi tamní teplárenskou společností a společností ČEZ a.s. 

Pokud myslíme snižování CO2 vážně, není o čem přemýšlet.

Ing. Ivo Jíša, OPZ – kandidát č. 2

Comments are closed.