Dětské centrum Desítka

Dětské centrum Desítka

… Dětské centrum „Desítka“ … projekt, který vznikl během 8 dnů, které zbývaly do uzávěrky přihlášek na grantové řízení pořádané naší MAS Rozkvět z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Během této zcela šibeniční lhůty vznikla projektová dokumentace, projektová žádost, vše muselo být doplněno velkým množstvím doporučení a prohlášení, vše svázat a odevzdat. Ještě bych zapomněl na veřejnou prezentaci před komisí MAS.

Dotace přiklepnuta, hurá … a teď už jen zbudovat, zkompletovat, předat, rozjet, dokumentově zkompletovat, vše doladit, odevzdat na fond SZIF a čekat, jestli dotace klapne … a klapla, vše bylo v pořádku.

… a již si dětičky s maminkami mohou užívat čistého a příjemného prostředí zlivského Dětského centra „Desítka“.

Comments are closed.