Lidická ulice – oprava vodovodu a chodníku

Lidická ulice –
oprava vodovodu a chodníku

… druhou etapou prošla oprava chodníků v Lidické ulici a zastaralé eternitové vedení vodovodního řadu
bylo nahrazeno moderním z polyethylenu. Zároveň došlo k zokruhování vodovodních řadů
mezi ulicemi B. Němcové a Tyršova.
V ulici Lidická bylo instalováno moderní LED osvětlení.

Comments are closed.