Odvodnění městských lesů

Odvodnění městských lesů

… stoky v našich městských lesích byly zcela zdevastovány. Příčina? Velmi nekvalitní péče o les ze strany předchozího vedení města a jeho poskytovatele lesních služeb – především kvůli devastujícímu způsobu těžby mezi lety 2005 – 2010, kdy těžká mechanizace a harvestory zcela zničily stoky v lese. V důsledku toho došlo k zastavení odtoku vody z lesa, začaly se vytvářet laguny stojící vody a les byl odsouzen k záhubě.
Bylo proto zcela nezbytné provést odvodnění lesa a obnovení původních lesních stok odvádějících vody do Mydláku. Odvodnění probíhalo ve dvou fázích – nejprve byly obnoveny páteřní stoky a následně menší uvnitř lesa.
Stoky fungují, les se postupně odvodňuje.

Comments are closed.