Oprava kanalizace – Nádražní – Schiedel

Oprava kanalizace – Nádražní – Schiedel

… zase jeden projekt, do kterého se nikdo nechtěl pouštět – technicky složitý, pro oko voliče neviditelný, a že kanál při každém větším dešti nestíhá, no a co, oni to lidé v ulicích Luční a U stadionu nějak překousnou. Vše se ale změnilo v okamžiku, kdy se do městské kanalizace začal propadat roh budovy společnosti Schiedel, a bylo rozhodnuto …

Areálem společnosti Schiedel totiž vede páteřní hrdlo zlivské kanalizace, které sbírá odpadní vody ze zhruba 40% území Zlivi.
Veškerá voda se schází v tomto jediném hrdle, které nebylo ani v dobré kondici ani dostatečně dimenzované.

Projektant doporučil dimenzi potrubí 800 mm vedené novou trasou, což se, jak ukázaly povodně v červnu 2013, prokázalo jako dostatečné. Realizací tohoto došlo k vyřešení většiny dlouholetých problémů s kanalizací v této oblasti. Přestože je tento projekt „neviditelný“, tak svou funkci plní na výbornou.

Comments are closed.