Ozdravný řez aleje u PRYMu

Ozdravný řez aleje u PRYMu

… většinově dubová alej podél fotbalového stadionu nedoznala zdravotního ozdravného řezu několik desítek let.
Bohužel tomu odpovídal její zdravotní stav. Několik stromů muselo být vzhledem k jejich zdravotnímu stavu pokáceno
a několik desítek jich bylo zbaveno suchých a špatně rostoucích větví.
Dobře vypadající zelená alej je dokladem, že stromům zdravotní řez pomohl.

Comments are closed.