Rozšíření kapacity MŠ

Rozšíření MŠ Zliv

… vzhledem k stabilní poptávce po místech v naší mateřské škole jsme přistoupili k přestavbě technického pavilonu na 5. třídu, určenou pro celkem 20 dětí. Díky tomu se kapacita naší MŠ zvýšila na 128 dětí.

To nám zajišťuje, že na rozdíl od drtivé většiny měst v ČR, že jsme schopni umístit všechny děti, které dovrší 3 roky v předškolském zařízení v našem městě.

Comments are closed.