Slavnosti mrkve 2011

Slavnosti mrkve 2011

… navzdory veřejnému mínění a tak trochu sebevražedně jsme se pustili do realizace nemyslitelného – do pořádání Slavností mrkve ve Zlivi, hanlivě označované jako Mrkvanov.

Jako naplavenina jsem si dovolil realizovat myšlenku, která se zdála být zcela nemístná a drzá. Myslím si, že jsme okolí i sami sobě dokázali, že se dokážeme protivenstvím a zlým řečem postavit se ctí a především humorem.

Comments are closed.