Tartanový ovál Zliv

Tartanový ovál Zliv

… jedná se o projekt podpořený v rámci ROP NUTS II. Jihozápad, který iniciovalo a „připravilo“ ještě předchozí vedení města, bohužel se svou příslovečnou „kvalitou“ přípravy. Přestože se příprava projektové žádosti táhla několik měsíců, tak „zpřátelený“ projektant měl na přípravu projektové dokumentace pouze 1 víkend. Taky to tak dopadlo, vzali jiný projekt a jen ho překopírovali do Zlivi … a že rovinka pro sprinty není před tribunou? … že se rohový praporek nachází na lajně mezi první a druhou drahou? … že se bude voda odváděná z prostoru hřiště vstřebávat v odvodních rýhách? … to jsou přece jenom nějaké maličkosti, které zkušený stavař snadno během realizace zamaskuje.

Bohužel vzhledem k extrémně rigidním pravidlům ROPu nebylo možné se od projektu odchýlit (pokud bychom zrovna nenarazili na římské vykopávky) a tak pokud chcete něco napravovat, tak mimo projekt a hlavně za svoje. Proto musely být odbagovány stovky kubíků zeminy z vantu na severní straně, proto muselo být několikanásobně posíleno odvodnění celého prostoru, protože se na stadion stahovala voda z přilehlého, výše položeného lesa a především – ve zlivském jílu se opravdu nic nevstřebá, proto muselo být zajištěno odvodnění celého areálu.

Přes veškeré porodní bolesti a nutné opakované reklamace slouží areál svému účelu a pokud mám možnost hovořit s lidmi odjinud, tak nám tento areál s tartanovým oválem závidí.

Comments are closed.