Vrt Zliv S-5

Vrt Zliv S-5

… projekt zkušebního Vrtu Zliv S-5 je projektem podpořeným v rámci Operačního programu životní prostředí.
Hlavním úkolem projektu bylo vytvořit vrt a ověřit možnosti zajištění vydatného zdroje kvalitní pitné vody pro Zliv.
Všechny zkoušky a testy dopadly dobře, stejně jako kontroly z OPŽP, a tak lze konstatovat, že můžeme
pokračovat v přípravě napojení vrtu č. S-5 na vodárenskou soustavu města Zliv.

Comments are closed.