ZTV Zliv – 50 parcel

ZTV Zliv – 50 parcel

… projekt výstavby základní technické vybavenosti (ZTV) pro 50 parcel byl projekt, který byl dlouhodobě připravován předchozím vedením města. Jak už je to tradicí, tak opět „skvěle“.

Město v době započetí realizace (měsíc před posledními volbami) mělo pouze územní rozhodnutí, žádné stavební povolení, zajišťované městem. Přesto již byl vybrán předem dohodnutý zhotovitel. Sice nabídl o více než 3 miliony vyšší cenu, než byla předpokládaná cena (necelých 20 milionů bez DPH), ale ostatní byli ještě horší. Kromě toho hlavní kritérium hodnocení s váhou 40% představovala smlouva o dílo! Smlouva o dílo, která byla naprosto vágní, nejasná, pro město zcela nevýhodná a otvírající prostor pro budoucí komplikace pro město.

S technickým dozorem jsme podrobili celou smlouvu revizi, jasně definovali povinnosti smluvních stran a zajistili tak pro město nesrovnatelně lepší podmínky. Ano, stavbu provázelo zdržení a komplikace, ale díky opravené smlouvě o dílo mohlo město na zhotoviteli vymáhat penále za pozdní dodání díla. Penále nakonec činilo více než 3 miliony korun bez DPH. Ty mohly být využity na financování finálních povrchů, které nebyly v původní kalkulaci vůbec započteny. Poslední kolaudace proběhly v listopadu 2012.

Z 50 parcel zbývají k prodeji poslední 3 pozemky a aktuálně jsou již tři domy zkolaudovány.

Comments are closed.