ANTIDRBNÍK – REAKCE NA OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI

Vážený pane Čechu,

dnes, 06.10.2014, v dopoledních hodinách mi byl doručen Váš otevřený dopis, který koluje mezi Vašimi členy na Facebooku. Je škoda, že jste ho v pátek nepodal v úředních hodinách na podatelně, abych se k němu dostal ještě v pátek, namísto jeho vhození do schránky na noviny.

Starost Vaše i, nezainteresovaných členů, spolku Racek mě potěšila. Bohužel ani Váš otevřený dopis nevybočuje ze stylu dokumentů vydávaných a prezentovaných spolkem Racek. Mrzí mě, že se neobtěžujete ověřit si ani veřejně dostupné informace např. na obchodním rejstříku.

Celou řadu informací uveřejnil již pan Schwarz v reakci na Facebooku, nicméně se k Vašim dotazům rád vyjádřím:

1. Kdo je vlastně nájemcem KD Zliv?
Nájemcem je po celou dobu pronájmu společnost A1 Commerce s.r.o. (IČ: 28114833) a žádné nové výběrové řízení neproběhlo.

2. Je v současné době uhrazen nájem za KD městu a není zde žádný dluh?
Společnost A1 Commerce s.r.o. má vůči městu uhrazeny všechny závazky.

3. Víte o tom, že KD je odpojen od topení z teplárny a dlužná částka za topení je více jak 200tis?
Jaká je přesná výše závazku společnosti A1 Commerce s.r.o. vůči dodavateli tepla nevím, protože je to záležitostí vztahu dodavatel a odběratel.

Co mě, jako zástupce města a pronajímatele, zajímá je dodržování nájemní smlouvy. Proto Rada města Zliv na svém středečním jednání rozhodla o zaslání písemné výzvy upozorňující na nutnost dodržování všech podmínek smlouvy.

4. Jak budete postihovat p. Kláska za černý výlep a ničení městského majetku?
Město postupuje zcela stejně jako v minulosti u p. Pražáka, který byl také za podobné situace vyzván k odstranění výlepů. Pokud výlepy nezmizí do 09.10.2014, budou v souladu s usnesením Rady města Zliv odstraněny na náklady společnosti A1 Commerce s.r.o.

5. U bývalého nájemce byl jako hlavní důvod výpovědi uveden tento: „porušení smlouvy konáním prodejních akcí“. Jak je možné, že nadále probíhající prodejní akce najednou nevadí a nejsou důvodem k výpovědi?
Společnost A1 Commerce s.r.o. si na rozdíl od předchozího nájemce pravidelně, v souladu s nájemní smlouvou, žádá o povolení provozovat tyto akce – pro tento rok usnesením Rady města Zliv č. 750/14 ze dne 22.1.2014.

6. Co vy osobně si myslíte o budoucnosti a fungování Kulturního domu?
Co si já osobně myslím není vůbec rozhodující. Smluvní záležitosti nájmů v souladu se zákonem o obcích plně spadají do kompetence rady města, kde jsem pouze jedním hlasem z pěti.

Podnikatelské aktivity současného majitele společnosti A1 Commerce s.r.o., jeho hospodaření, pracovněprávní vztahy ani podmínky prodeje společnosti nejsou pro město relevantní a nemohu se k nim vyjadřovat.

7. Jak probíhala poslední inventarizace majetku v KD?
Inventarizace probíhá v souladu se směrnicí o inventarizaci, každoročně v období před vánoci, předsedou hlavní inventarizační komise je Tomáš Kučera. Výsledky inventarizace jsou schvalované zastupitelstvem a kontrolované Jč. krajem v rámci účetní závěrky a závěrečného účtu města.

S pozdravem

Ing. Jan KOUDELKA
starosta města Zliv

Comments are closed.