DOTACE NA ZAMETACÍ STROJ SCHVÁLENA

CITY RANGER 3500

Navzdory komentářům těch, kteří „zasvěceně“ hodnotí a píší, město opět uspělo s další žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí, a to s projektem „Snížení prašnosti ve městě Zliv“.
Město díky schválení žádosti o dotaci bude moci pořídit moderní zametací stroj. Hodnota projektu je 2,668 mil korun, samotná dotace činí cca 2,4 mil. Kč. Lze proto konstatovat, že město Zliv získá nesmírně potřebný a užitečný stroj – nový zameták – v hodnotě 2,5 milionu Kč za necelých 267.000,- Kč.

JAK SI NA TOM VLASTNĚ ZLIV ZA DOBU VEDENÍ OPZ STOJÍ?

Zliv - rating 2002 - 2014 (578x371)
Na základě výzkumu a statistických údajů si město Zliv za poslední 4 roky výrazně polepšila. Dle informací  ratingové společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., Praha je zřejmé, že Zliv patří mezi pouhé 6,2% obcí v České  republice, které dosáhnou na nejvyšší možný rating „A“.

Vyhodnocovány jsou veškeré ekonomické údaje, které jsou spojovány s fungováním města – stav ekonomiky města, míra zadlužení, dynamika jednotlivých ukazatelů a cituji:

„Vaše město vykazuje v hodnocení stabilně
nejlepších výsledků v kraji i celé České republice“
.


ÚVOD

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás přivítat na webu sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro Zliv“.

Nacházíme se opět ve volebním roce a ve dnech 10. a 11. října 2014 nás čekají další volby do zastupitelstva města Zliv.

Dovolte mi proto, abychom Vás touto cestou oslovili a podělili se s Vámi o to, co se nám během volebního období podařilo a zároveň se pojďme zamyslet nad tím, co bychom mohli společně zvládnout v dalším období.

Ing. Jan Koudelka,
starosta města Zliv

OPZ 2014 logo 120