Ing. Jíša Ivo – medailón

V profilu jsem napsal:

„Není mi lhostejná budoucnost našeho města, a proto se chci podílet na jeho správě“.

Co si pod tím představit ?

Každý občan by měl mít na paměti, že peníze města jsou jeho peníze a neměl by se spokojit pouze s výroční zprávou či závěrečným účtem, ale měl by se zajímat o to, jakým způsobem probíhají výběrová řízení i na investiční akce, které ze zákona výběrovému řízení nepodléhají. Tento otevřený přístup nabízejí „Občané pro Zliv“.

Dovedu si představit, že o investičních akcích ve velikosti téměř ročního rozpočtu města (rozložených do více let) a s nimi souvisejících ročních provozních nákladech, se budou občané mít možnost vyjádřit v referendu, které by bylo závazné v případě nadpoloviční účasti voličů.

Město Zliv má vlastní zdroj velmi kvalitní podzemní vodu, která se z hygienických důvodů ošetřuje chlórem. V dnešní době již existují způsoby úpravy bez nutnosti chlórování. Myslím si, že by stálo za zvážení pokusit se tuto technologii použít i v našem městě. Každá investice do vody je prospěšná pro zdraví všech. Prakticky dvě třetiny Německa používají nechlórovanou vodu a nemyslím si, že jejich životní prostředí je o tolik lepší než naše.

 

Mgr. KOUDELKOVÁ Klára – medailón 2018

DSC_6239Milí spoluobčané a ráda bych napsala i voliči!

Téměř polovina obyvatel Zlivi, která by volit mohla, totiž pravidelně k urnám nedorazí. Proto tedy dovolte malé zamyšlení úvodem. Proč téměř každý druhý zletilý obyvatel našeho města nevolí? Protože se má dobře a není co zlepšovat? Protože se má celkem dobře a zbytek by stejně neovlivnil? Protože je mu dění ve městě zcela lhostejné a rezignoval? Věřím, že oslovím ty, kterým život v našem městě lhostejný není a ví, že máme co vylepšit.

Za minulá volební období jsem se snažila zaměřit na oblast práce s dětmi a mládeží. Jsem matkou 3 dcer, učím ve zdejší škole, dětmi jsem tedy obklopena denně. Chci se zasadit o maximální podporu volnočasových aktivit a to nejen pro děti, o podporu sportu, spolkové činnosti, prostě aktivit, které zvednou děti ze židlí od počítačů a telefonů a naučí je se opět hýbat a žít v reálném světě. Děti potřebují prostor. Hřiště pro náctileté vypadá jinak než pro batolata, ale je potřeba oboje stejně. U školy je nutné konečně vybudovat areál, který by odpovídal současným potřebám, chátrající plochy využít ke smysluplnému sportovnímu využití i k relaxaci. Současně vnímám jako velký problém úroveň stravování ve školní jídelně. Zřizovatelem školy je město a město zodpovídá za chod nejen školy jako takové, ale i za chod školní jídelny. Škola děti nejen vzdělává, ale má je učit i základům zdravého životního stylu.

Dalším odvětvím, jemuž se chci věnovat, je kultura. Před pár lety se mi podařilo vzkřísit Zlivan. Informovanost o dění v našem městě totiž patří k nejzákladnějším právům obyvatel. Vraťme Zlivanu úroveň!.

Toto jsou vše krátkodobé projekty. Existují však i další, jejichž realizace by trvala řadu let. Nicméně někdy začít musíme. Podle demografických údajů naše populace stárne. Přibývá seniorů a ne všichni se o sebe mohou postarat sami. Pociťuji jako potřebu vybudování denního stacionáře pro seniory, kde by bylo možné trávit příjemně podzim života. O naše seniory by zde bylo postaráno v době, kdy se členové rodiny nemohou o své blízké postarat. Součástí by měl být rehabilitační areál s relaxačním bazénem. Zde by mohly probíhat lekce pro seniory, jak je to zvykem směrem na západ. Mohly by zde děti ze školky a ze školy získat základy plavání, mohla by zde veřejnost navštěvovat třeba lekce kondičního cvičení. Dalším dlouholetým projektem je péče o tvář města, o veřejné prostory, o zeleň. V končícím volebním období jsme díky zcela nekoncepčnímu kácení přišli o více než stovku vzrostlých stromů. Město by mělo o svou zeleň pečovat a ne ji devastovat.

Máme pěkné město se zdravým rozpočtem. Mějme i zdravé a spokojené občany.
 
 

Beneš Karel – medailón

Beneš Karel
Pracuji na pozici vedoucího týmu a starám se příkladně o své podřízené. Položil jsem si otázku, zda je v mých silách udělat něco pro všechny zaměstnané ve své práci. S kolegy jsem pro tento účel založil odborovou organizaci a jako její předseda jsem už po roce zjistil, že když se chce, všechno jde. Stačí se ozvat, ne mlčet. Podílel jsem se na vyjednání lepší podmínek, platových i lidských, a dnes žiji lepší život.

S touto vizí přicházím i k letošním volbám do zlivského zastupitelstva. Proč se nepokusit udělat něco pro obecné blaho a učinit obyvatele našeho města spokojenější nejen s prací zastupitelů?! Lidé si zaslouží čisté a zejména bezpečnější okolí svých domovů. Chci, aby Zliv kulturně vzkvétala nejen během Mrkvobraní. Chci se podílet na rozvoji města jako hrdý občan a pracovat pro všechny své sousedy. A věcí, které by chtělo společnými silami změnit, je více. Hádejte, kdo se za vás chce hádat?! Já na to mám!