Mgr. KLÁRA KOUDELKOVÁ – medailon

DSC_6239Vážení voliči,
měla jsem možnost uplynulé volební období pracovat v zastupitelstvu města. Vzhledem k tomu, že sama jsem matkou tří dětí, chtěla jsem se zaměřit hlavně na tuto oblast.

Nedostatek dětských hřišť a zcela nevyhovující prostory mateřského centra v domě s pečovatelskou službou se nám podařilo již zcela vymazat z paměti obyvatel. Každý dnes považuje za samozřejmost dopravní hřiště s oranžovým hřištěm u školy a že se tam dřív nacházela jen změť asfaltových chodníků, už jsme zapomněli. Prostory bývalé služebny Policie ČR slouží Charitě Zliv, která provozuje nízkoprahové zařízení pro mládež, má zde klubovnu Pionýr a dvůr s hrací sestavou a se zcela zrekonstruovanou budovou využívá bezplatně mateřské centrum a odpoledne slouží i větším dětem, které zde navštěvují kroužky CVČ Poškolák. Nového dětského hřiště se dočkali i nejmenší v místě bývalé kašny a i hřiště za „papouškem“ nahradilo nové, odpovídající předpisům a normám. Své cvičební stroje dostali i důchodci.

Dalším důležitým krokem byla a je i podpora volnočasových aktivit pro mládež. Své služby zde začalo dětem a rodičům poskytovat Centrum volného času Poškolák, které rozšířilo nabídku kroužků. Všechny subjekty mají k dispozici bezplatné užívání prostor, ať už se jedná o tělocvičnu, sál ZUŠ, sál kulturního domu pro pořádání akcí, či Desítku a každoročně od města dostávají příspěvky na činnost. Jedinou podmínkou kladného vyřízení žádosti je aktivní účast na akcích města. Proto třeba letos pořadatelsky zajistilo SK Zliv Zlivský štafetový maraton a Bystřina i Poškolák vystupovali např. na rozsvěcení vánočního stromečku, na setkáních důchodců, oslavě MDŽ, nebo na Slavnostech mrkve.

Další oblast, která mi jako učitelce humanitních předmětů není lhostejná, je kultura. A nejedná se jen o kulturu jak ji chápeme v užším slova smyslu, výstavy, konzerty, přednášky, ale i o kulturu poskytování informací o dění ve městě.
Proto byl Zlivan hned prvním a nejdůležitějším úkolem, na kterém jsem pracovala. Zprvu s více redaktory a poslední roky již jen s RNDr. Yvetou Smíškovou. Že se jedná o důležitý, a věřím, i poutavý zdroj informací, máte možnost posoudit každé dva měsíce sami. Příprava každého čísla stojí poměrně hodně času a sil, za které mi není odměnou tisícový honorář, ale pocit z dobře odvedené práce. A pokaždé, když mi grafik pan Tupý pošle definitivní verzi nového vydání, říkám si, že to snad zase stálo za to úsilí.

Aby nabídla pomocnou ruku při organizování kulturních akcí ve Zlivi, vznikla hned na začátku volebního období kulturní komise, jíž jsem předsedkyní. Na setkání kulturní komise byli pravidelně zváni zástupci školy, knihovny, mateřského centra a dalších organizací tak, aby město mohlo být jejich aktivitám nápomocno a obráceně, aby oni mohli být nápomocni při akcích města. Společně se nám podařila realizovat hezká řádka akcí. Asi nejnáročnější na přípravu a realizaci jsou Slavnosti mrkve. Již od počátku se jednalo o odvážné rozhodnutí uspořádat oslavu právě této rostlině, ale jak se ukázalo, odvážnému štěstí přeje. Na této akci se podílí veliká spousta lidí, kteří ale vlastně nejsou vidět. Proto jim všem patří můj veliký obdiv a dík. Je milé, že se v této době zaměřené na osobní prospěch ještě najde skupina lidí, kteří každoročně místo dovolené od rána připravují a chystají vše tak, aby se slavnosti vydařily ke spokojenosti všech návštěvníků.

V dalším volebním období bych se chtěla těmto aktivitám věnovat i nadále, věřím že směr, kterým jsme vykročili, je správný.

Comments are closed.