BUDEME PŘÍŠTÍ ROK PLATIT MÉNĚ ZA POPELNICE? ANO, MŮŽEME!

Pokud uspějeme ve volbách a budeme moci pokračovat ve zlepšování ekonomiky odpadového hospodářství, tak Vám na tomto místě mohu slíbit, že pro rok 2015 snížíme roční poplatek za popelnice o 100,- Kč/osobu.

Jak je to možné? Nejedná se jen o populistické předvolební lákadlo? ROZHODNĚ NE!

Předběžné výsledky odpadového hospodářství za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku, kdy sběrný dvůr provozuje Městské hospodářství Zliv, nás opravňují k jednoznačnému konstatování, že pro příští rok můžeme snížení poplatku garantovat. Město Zliv má do konce roku 2015 zajištěn vývoz komunálního odpadu na skládku Řidká Blana, a proto jsme svým slibům schopni dostát.

Dalším vývoj není v tuto chvíli možno předpovědět, proto neslibujeme nesplnitelné.

Meziročně došlo ke zvýšení poplatku za skládkování komunálního odpadu o 100 Kč/t a celkový objem odevzdaného odpadu se zvýšil o téměř 10% (z 602 t na 656 t). Přesto jsme dokázali udržet náklady v naprosto stejné výši, a to 1,132 milionu korun. Dvou a půl násobku však dosáhly výnosy z odpadového hospodářství (ze 110 tisíc na téměř 253 tisíc korun/pololetí).

Odpadové hospodářství Zlivi vyprodukovalo za 2. a 3. čtvrtletí meziročně úsporu cca 142.000,- Kč (téměř 100.000,- Kč z toho připadá na úspory na sběrném dvoře). Náklady na likvidaci 1 tuny odpadu se tak snížily o 355,79 Kč/t, tzn. o -21%.

Se všemi ukazateli, nákladovými a příjmovými položkami se můžete seznámit v přiložených tabulkách, které ukazují výše uvedené údaje v souhrnném, dílčím či kompletním přehledu.

 

Comments are closed.