MĚSTSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZLIV UŠLO DLOUHOU CESTU

Městské hospodářství Zliv, ze setrvačnosti označované jako HAS, ušlo za poslední 4 roky významnou cestu. Stalo se výborně fungující servisní organizací pro město.

Možná si ještě vzpomenete, jak to se službami pro město vypadalo před 4 lety. Účtárně vládla dlouholetá profesionálka pí. Koutová, která MěH Zliv opustila ihned po mém nástupu a objednání auditu na účetnictví MěH Zliv … a výsledek – rekonstrukce účetnictví čtyř desítek SVJ za 12 let zpátky, nedohledatelné účetní operace, chaos. A těch pár místních chlapů, kteří na HASu pracovali a v dubnu nasedli na sekačky a v říjnu z nich slezli, nemohlo ani při nejlepší vůli postihnout kompletní škálu služeb pro město.

ZAME2V průbehu let došlo k posílení profesní skladby týmu Městského hospodářství Zliv – přijali jsme druhého elektrikáře, zedníka, profesionálního řidiče. Nemalé prostředky se investovaly do materiálního vybavení (nejnovějším přírůstkem je zameták za více než 2 miliony korun). Pořádný díl práce pro město odvádějí i 3 místní zaměstnanci, kteří již druhým rokem pro město pracují v rámci dotací z úřadu práce. Dle jejich pracovního zaujetí je jasné, že si nové práce váží. A je to i vidět. Je totiž uděláno mnoho drobné práce, na kterou dříve nezbýval čas. Samozřejmostí je každodenní, bohužel nikdy nekončící, boj s úklidem nepořádku na ulicích. Je škoda, že i když se ulice či park uklidí, další den musí začít nanovo.

Sberny_dvurOd 1. dubna letošního roku zaměstnanci MěH Zliv zajišťují fungování sběrného dvoru ve Zlivi. Každý, kdo na sběrný dvůr (dávno již ne smeťák) přijde, vidí, že se mnoho změnilo. Změnil se přístup ke klientům, změnilo se nakládání s odpady, začalo se skutečně třídit a evidovat.

I díky chlapům z MěH Zliv
můžeme mít příští rok nižší poplatek
za popelnice o 100,- Kč/osobu!

 

Proč si nemyslíme, že by MěH Zliv mělo rozšiřovat své aktivity do okolí?
Je to prosté! MěH Zliv je příspěvkovou organizací města a ta by měla poskytovat svoje služby především městu a jeho občanům. Zvětšování objemu fakturované práce cizím zákazníkům se totiž negativně promítne do cen pro nás občany města! Jak? … kvůli DPH! Díky současnému „podnikatelskému“ obratu se HAS stále drží jako neplátce DPH. To znamená, že i svým klientům, vám občanům, účtují ceny služeb bez DPH (např. za správu domu 100,- Kč/měs./byt). V okamžiku, kdy MěH Zliv překročí obrat 750.000,- Kč/rok, bude ke každému úkonu připočteno 21% DPH. Nevím jak vy, ale já bych raději platil 100,- Kč namísto 121,- Kč/měsíčně!

Váš hlas v nadcházejících volbách bude rozhodovat i o těchto drobnostech!

Comments are closed.