SLOVO STAROSTY Z AKTUÁLNÍHO ZLIVANU

DSC_6228Vážení Zlivané,

na těchto stránkách dostávám možnost oslovit vás již po jednadvacáté ve funkci starosty města. Kdo by se nadál, že 4 roky volebního období utečou tak rychle…

Teď a tady nebudu zabíhat a vyjmenovávat všechny projekty, které se za poslední 4 roky podařilo realizovat, ale na obrázku posledních dvou měsíců lze dokumentovat, že vedení města ani v tomto období nezahálelo. Období léta bývá obvykle ve znamení prázdnin a dovolených, ale Zliv žila především čilým stavebním ruchem.

Nového vodovodního řadu a přípojek se dočkaly domácnosti v Zahradní ulici a přilehlé části ulice P. Bezruče. Kompletní rekonstrukcí prochází ulice Fučíkova – výměna vodovodního řadu a přípojek je hotova, oprava chodníků a vozovky bude dokončena poté, co nad rámec plánované opravy proběhne kompletní výměna kanalizace v celé ulici.
MS1
Sbíječky se rozléhaly v horním pavilonu mateřské školky, kde byla, za přispění Nadace ČEZ, provedena kompletní rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody a výměna sociálních zařízení v obou patrech. Stejně tomu bylo i na v budově prvního stupně základní školy. Tato budova, přiléhající spojovací chodba a jídelna se kromě toho dočkala kompletní výměny oken a zateplení v rámci projektu podpořeného z Operačního projektu životní prostředí. Na žáky druhého stupně pak čekají i nově opravené prostory dílen, jejichž rekonstrukce je součástí projektu podpořeného z evropských financí, konkrétně ROP NUTS II. Jihozápad. CITY RANGER 3500Na budově městského úřadu je budován bezbariérový přístup – výtah. Město brzy převezme nový zametací stroj.

Na konci září bude konečně vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu připravované cyklostezky v již schváleném úseku od křižovatky s ulicí Na Hobiznách po odbočku na Vondrov. Nic již nebrání získání stavebního povolení, výběru zhotovitele a dlouho očekávanému slavnostnímu zahájení výstavby. Pokud vše půjde dle plánu, příští prázdniny pojedeme po zbrusu novém asfaltu směr Hluboká n.V. Na přípravu některých projektů je totiž období 4 let příliš krátké.

Rada města Zliv odváděla v průběhu celého volebního období práci, kde se nehrálo na nějaké stranické zájmy (5 radních ze 4 politických stran), ale vždy se prvotně hájil zájem města. Zjistil jsem, že představa, že starosta je vládce města, je zcela mylná, i když někdy a někde to může či mohlo být jinak. Slovo starosta je od slova starosti, tedy starání se o věci, o které se občané nemají čas starat a kvůli kterým si starostu volí. Každý starosta to ví a asi každý starosta se se svým týmem potýká s tím, kolik navenek mnohdy neviditelné práce je zapotřebí odvést ve velké rodině zvané obec či město.

Ve Zlivi řídí město pětičlenná rada (de facto městská vláda) a zastupitelstvo (městský parlament). Role starosty je jiná, je osobou, která pro město vykonává usnesení kolektivních orgánů, zastupuje město, reprezentuje, oddává a hlavně hledá příležitosti pro mimořádné zdroje financování.

mrkev01Nikdy to není o jedné osobě, vždy je to o práci skupiny lidí, mnohdy i anonymních a téměř neviditelných, kteří svou ochotou, nadšením a prací přispívají a obohacují město – kulturně, společensky, sportovně, v oblasti práce s dětmi, atd.

Všem těmto lidem patří mé velké poděkování, bylo mi velkou ctí a potěšením s vámi v minulém období spolupracovat a věřím, že pokud tomu budou voliči nakloněni, budeme moci v naší práci pokračovat. Vždy mne těšilo spolupracovat s lidmi, kteří namísto hlasitého řečnění raději poctivě a většinou mlčky pracují.

S pozdravem

Ing. Jan Koudelka,
starosta města

Comments are closed.