VE ZLIVI NEPLÝTVÁME!

Někdy je nám vyčítáno, že za poslední roky došlo k neúměrnému navýšení provozních nákladů. Ano, letmým pohledem by se mohlo zdát. Abychom se dozvěděli, jak to ale ve skutečnosti je, musíme nahlédnout do účetního dokladu FIN 2-12. To je dokument, který informuje o čerpání rozpočtu v jednotlivých letech.

Pojďme se tedy podívat, jak jsme na tom s rozpočtovými výdaji:

VYDAJE ROZPOCTU

Jak sami vidíte, jedná se o zajímavá, a pro někoho i trochu nepříjemně překvapivá, čísla.

Výdaje městského rozpočtu na zajištění provozu příspěvkových organizací, městského úřadu a zastupitelstva se pohybují posledních 7 let mezi 14 – 16 miliony korun/rok. V letech 2011 a 2012 se dotace příspěvkovým organizacím nepatrně zvedly, mělo to však své důvody. Městské hospodářství Zliv nechávalo externě dělat rekonstrukci účetnictví čtyřech desítek bytových domů a jejich SVJ a po rozšíření kapacity MŠ Zliv v roce 2012 došlo u školky k trvalému navýšení dotace.

ODS by byla ráda, kdyby provozní náklady města nepřesahovaly 40% rozpočtu. Jak vidíte z tabulky, od roku 2011 se provozní výdaje města, pod našim vedením, pohybují na úrovni 30% celkových výdajů. Vedle toho jsme 70% rozpočtových výdajů směřovali do oblasti investic a údržby městského majetku. Totéž se bohužel nedá říci o posledních dvou letech vlády ODS ve Zlivi (2009, 2010), kdy se zjevně do Zlivi příliš neinvestovalo a provozní náklady dosahovaly téměř 50%.

Letošní rok zatím neobsahuje výdaje na projekty realizované v druhém pololetí t.r. – zateplení školy, oprava Fučíkovi ulice, nákup zametáku atd. Tyto výdaje budou realizovány v podzimních měsících.

Neméně zajímavou pak zůstává poslední řádka tabulky, ze které vyplývá, že město Zliv i při investičních výdajích ve výši 125 milionů korun (včetně výstavby ZTV) dokázalo navýšit zůstatek na městských účtech na 81 milionů (k 31.08.2014). Obdobné finanční zdraví by nám mohlo nemálo obcí a měst naší velikosti závidět.

Konzervativní přistup k financím, kdy klademe zájem města nad zájmy zájmových skupin, vybraných podnikatelů či spřátelených osob se sice nemusí někomu líbit, ale Zliv, náš společný domov, si ho určitě zaslouží!

Přijďte proto k volbám a volte č. 6 – „Občané pro Zliv“ 🙂

Děkujeme za podporu!
Ing. Jan Koudelka,
starosta města Zliv

 

OPZ - volte c.6 - vyrez 1050

Comments are closed.