LESK A BÍDA MYDLÁKU

mydlakJedním z oblíbených předvolebních témat se stal i Mydlovarský rybník. Vzhledem k tomu, že jsem u něj vyrostla a i mé děti si zde téměř denně, bez ohledu na počasí, užívají čerstvého povětří, ráda bych na tématiku pláže a kempu reagovala.

Pamatuji hvězdnou slávu „Koupaliště Mydlák“. Průzračná kyselá voda, kemp plný stanů, hulákající návštěvníci z NDR, zcela vymetený les, kde nebyl ani klacík, protože všichni chtěli dřevo na ohýnek, obležené hřiště nohejbalisty. Ale také dobu, kdy jsem jako dítě chatařů bez permanentky nemohla ani pro vodu, ač jsem tam chodila denně a u kasy mě museli znát. Auta parkovala u kempu a návštěvy za námi musely chodit pěšky, protože ctili zákaz vjezdu s dodatkem „neplatí pro chataře“. Tak takové už to nikdy nebude …

Ale jaké to být může?

Důležitý fakt, Mydlák není koupalištěm, jedná se o sportovní rybník. Jsou v něm ryby, které musí jíst, aby rostly. A snad ještě důležitější, Mydlák nám nepatří. Je majetkem Rybářství Třeboň Holding a.s. Město platí každoročně rybníkářům za pozemek pláže nájemné téměř 140.000,- Kč. Proto mi přijde úsměvné plánovat smělé stavby a turistická lákadla na cizím pozemku a ploše cizího rybníka. Jako zastupitelka jsem již před čtyřmi roky zažila legalizaci na černo postavených chatiček za kuchyňkou a sociály v místě, kde to ani územní plán nedovoloval. Tak takhle ne!

Městské pozemky začínají za chodníčkem oddělujícím pláž a tábořiště. V těchto místech je možná výstavba a i v nově připravovaném územním plánu je tato možnost zakotvena. Mně osobně by se líbilo, pokud by zde nějaká stavba vznikala, počítat rovnou s ubytováním pro správce, a to celoročním. Těžko budeme investovat tam, kde útoky vandalů a nenechavců jsou na denním pořádku a spoléhat na kamerový systém? Není nad přímý zainteresovaný dohled. Mohla by zde vyrůst ubytovací kapacita, sauna, uzamykatelná kolárna a podobně.

S drobnějšími investicemi jako jsou opravy laviček, herní prvky pro děti a podobně jistě nebude problém. Stejně je každému jasné, že pokud se neopraví šatny a vstup, brzy spadnou samy. Na tomto se určitě budoucí zastupitelé shodnou bez ohledu na „stranickou“ příslušnost. Jen pro informaci, kemp je napojen na zlivskou městskou kanalizaci, nevím tedy, jakou čističku mu někteří výhledově chtějí stavět.

Zda se ale bude budovat ve velkém v oblasti pláže, záleží na vůli majitele pozemku. Stejně tak objekt restaurace pana Pechka je jeho soukromým majetkem a město nemůže do jeho aktivit zasahovat. Proto vše záleží na jednáních s rybáři, na jejich dobré vůli a na umu jednajících. A samozřejmě při stavbě na cizím pozemku nemohu při investování počítat s žádnou dotační podporou, což možná mnozí neví. Takže, investovat do Mydláku? Ano, samozřejmě, ale …

A ještě jednou Mydlák a tentokrát chataři.

Pokud někde stavět čističky tak u chat, které slouží k celoročnímu ubytování nebo pronájmu a přepady jejich septiků vedou buď rovnou do rybníka, nebo někam a odtud samozřejmě zase do rybníka. Dále by také bylo dobře víc kontrolovat podnikatele a hlavně podnikavce, kteří chaty pronajímají za nemalé částky, ale za své hosty městu neodvádějí povinný poplatek. Zde by například městská policie mohla velmi pomoci. Příjezdové komunikace, respektování zákazů a případná cyklostezka je jistě také téma k diskuzi.

Takže si to shrňme. Starý lesk Mydláku navrátit nelze a dodat mu nový, nebude jednoduché. Věřím ale tomu, že kde je dobrá vůle, lze udělat mnoho!

Mgr. Klára Koudelková,
celoživotní mydlácká chatařka 🙂

PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ V KLUBU DŮCHODCŮ

klubDnes odpoledne se k mé pravidelné návštěvě v Klubu důchodců připojili i další kandidáti sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro Zliv“.

Příjemné setkání a povídání bylo zpestřeno servírovaným volebním guláškem, který připravil Tonda Vaněk a Yveta Smíšková ho doplnila domácím chlebem.

Přestože po Grand Prix nezbyla ani jediná palačinka, tak jsem ani dnes seniorky nemohl ošidit o tuto sladkou tečku. A proto jsem se v poledne k pánvím vrátil, abych připravil palačinky čerstvé.

ANTIDRBNÍK – REAKCE NA OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI

Vážený pane Čechu,

dnes, 06.10.2014, v dopoledních hodinách mi byl doručen Váš otevřený dopis, který koluje mezi Vašimi členy na Facebooku. Je škoda, že jste ho v pátek nepodal v úředních hodinách na podatelně, abych se k němu dostal ještě v pátek, namísto jeho vhození do schránky na noviny.

Starost Vaše i, nezainteresovaných členů, spolku Racek mě potěšila. Bohužel ani Váš otevřený dopis nevybočuje ze stylu dokumentů vydávaných a prezentovaných spolkem Racek. Mrzí mě, že se neobtěžujete ověřit si ani veřejně dostupné informace např. na obchodním rejstříku.

Celou řadu informací uveřejnil již pan Schwarz v reakci na Facebooku, nicméně se k Vašim dotazům rád vyjádřím:

1. Kdo je vlastně nájemcem KD Zliv?
Nájemcem je po celou dobu pronájmu společnost A1 Commerce s.r.o. (IČ: 28114833) a žádné nové výběrové řízení neproběhlo.

2. Je v současné době uhrazen nájem za KD městu a není zde žádný dluh?
Společnost A1 Commerce s.r.o. má vůči městu uhrazeny všechny závazky.

3. Víte o tom, že KD je odpojen od topení z teplárny a dlužná částka za topení je více jak 200tis?
Jaká je přesná výše závazku společnosti A1 Commerce s.r.o. vůči dodavateli tepla nevím, protože je to záležitostí vztahu dodavatel a odběratel.

Co mě, jako zástupce města a pronajímatele, zajímá je dodržování nájemní smlouvy. Proto Rada města Zliv na svém středečním jednání rozhodla o zaslání písemné výzvy upozorňující na nutnost dodržování všech podmínek smlouvy.

4. Jak budete postihovat p. Kláska za černý výlep a ničení městského majetku?
Město postupuje zcela stejně jako v minulosti u p. Pražáka, který byl také za podobné situace vyzván k odstranění výlepů. Pokud výlepy nezmizí do 09.10.2014, budou v souladu s usnesením Rady města Zliv odstraněny na náklady společnosti A1 Commerce s.r.o.

5. U bývalého nájemce byl jako hlavní důvod výpovědi uveden tento: „porušení smlouvy konáním prodejních akcí“. Jak je možné, že nadále probíhající prodejní akce najednou nevadí a nejsou důvodem k výpovědi?
Společnost A1 Commerce s.r.o. si na rozdíl od předchozího nájemce pravidelně, v souladu s nájemní smlouvou, žádá o povolení provozovat tyto akce – pro tento rok usnesením Rady města Zliv č. 750/14 ze dne 22.1.2014.

6. Co vy osobně si myslíte o budoucnosti a fungování Kulturního domu?
Co si já osobně myslím není vůbec rozhodující. Smluvní záležitosti nájmů v souladu se zákonem o obcích plně spadají do kompetence rady města, kde jsem pouze jedním hlasem z pěti.

Podnikatelské aktivity současného majitele společnosti A1 Commerce s.r.o., jeho hospodaření, pracovněprávní vztahy ani podmínky prodeje společnosti nejsou pro město relevantní a nemohu se k nim vyjadřovat.

7. Jak probíhala poslední inventarizace majetku v KD?
Inventarizace probíhá v souladu se směrnicí o inventarizaci, každoročně v období před vánoci, předsedou hlavní inventarizační komise je Tomáš Kučera. Výsledky inventarizace jsou schvalované zastupitelstvem a kontrolované Jč. krajem v rámci účetní závěrky a závěrečného účtu města.

S pozdravem

Ing. Jan KOUDELKA
starosta města Zliv